MENI

04. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

8.5.2007 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Komisije;
 2. Izbor prvog zamjenika predsjedavajućeg Komisije (umjesto Milice Marković);
 3. Predstavljanje Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine;
 4. Informacija o posjeti delegacije Komisije Republici Crnoj Gori;
 5. Pripreme za održavanje tematske sjednice: «Ravnopravnost spolova i mediji»;
 6. Razmatranje poslaničke inicijative Vinka Zorića za promjene u sastavu Komisije;
 7. Razmatranje dopisa Agencije za ravnopravnost spolova u vezi s izborom revizora;
 8. Tekuća pitanja:
  a)  Upoznavanje s aktivnostima za organiziranje posjete Odboru za ravnopravnost spolova Sabora Republike Hrvatske,
  b)  Udružene žene Banje Luke, odgovor na dopis Komisije.