MENI

10. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

27.5.2008 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika  9. sjednice Komisije;
  2. Izvještaj o učešću Mirjane Malić na Završnoj konferenciji parlamentarne dimenzije Kampanje Vijeća Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, Beč 30.april 2008, rasprava i donošenje zaključaka;
  3. Imenovanje članova Interresorne radne grupe za izradu Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici, nasilja na osnovu spola, seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja u BiH (predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH);
  4. Ostala pitanja.