MENI

11. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

28.7.2008 13:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Komisije;
  2. Informacija Agencije za ravnopravnost spolova BiH o toku izrade Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici, nasilja po osnovu spola, seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja u BiH;
  3. Pripreme za posjetu Odboru za gender pitanja Parlamenta Kraljevine Švedske;
  4. Informacija sekretara Komisije o pripremi publikacije o parlamentarnoj dimenziji kampanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u borbi protiv nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici;
  5. Ostala pitanja.