MENI

15. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

17.2.2009 13:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Komisije;
  2. Imenovanje članova delegacije za susret sa Odborom jednakih mogućnosti Parlamenta Češke republike
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za ravnopravnost spolova BiH u 2008;
  4. Prezentacija Projekta „Fond za implementaciju Gender akcionog plana – FIGAP“
  5. Ostala pitanja.