MENI

16. сједницa Комисије за остваривање равноправности полова

12.5.2009. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 15. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Стратегије превенције и борбе против насиља у породици у БиХ за период од 2009. до 2011. године, давање мишљења;
  3. Остала питања.