MENI

18. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

12.10.2009 13:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, rasprava o principima Zakona;
  3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja Vijeću ministara BiH o statusu spolova u BiH za 2008. godinu;
  4. Razmatranje inicijative Agencije za ravnopravnost spolova BiH za izmjenu Poslovnika Vijeća ministara BiH;
  5. Pripreme za tematsku sjednicu: Obrazovanje i ravnopravnost spolova - analiza prisustva problematike ravnopravnosti spolova u udžbenicima;
  6. Informacija o posjeti delegacije Parlamenta Kraljevine Švedske;
  7. Ostala pitanja.