MENI

20. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

3.12.2008 13:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Projekat vodovoda i kanalizacije u Federaciji  BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Bank Austrija Creditanstalt AG – Projekata izgradnje vodovoda Fojnica-Kiseljak i kanalizacionog kolektora Lepenica–Kiseljak;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropskog sporazuma o dostavljanju molbi za pravnu pomoć – Strazbur, 27. januar 1977. godine;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija;
 7. Razmatranje informacija i izvještaja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:
  -    Informacija o rezolucijama Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini a u vezi sa ratificiranjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;
  -    Informacija o zaključcima Vijeća Evropske unije o Bosni i Hercegovini;
  -    Informacija sa 63. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Njujork, 22.-29. septembra 2008.;
  -    Izvještaj o zvaničnoj posjeti predsjednika Republike Slovenije, dr Danila Türka Bosni i Hercegovini, 13. – 14. oktobar 2008. godine;
 8. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima parlamentarnih delegacija PS BiH:
  -    Izvještaj Stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH sa četvrtog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Strazbur, od 29. septembra do 3. oktobra 2008. godine.
  -    Izvještaj Interparlamentarne grupe BiH pri Interparlamentarnoj uniji o zasjedanju  parlamentarne konferencije WTO-a, održane u Ženevi, 11. i 12. septembra 2008. godine;
  -    Izvještaj sa 119. Zasjedanja Skupštine interparlamentarne unije, Ženeva, od 13. do 15. oktobra 2008.;
  -     Izvještaj sa sastanka Općeg komiteta za kulturu Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative, Beč, 25.-26. septembar 2008. godine.
  -    Izvještaj sa jesenjih sastanaka Parlamentarne skupštine OEBS-a, održanih u Torontu od 17. do 21. septembra 2008.;
  -    Izvještaj s regionalnog parlamentarnog sastanka „Jačanje institucionalnog okvira parlamentarne saradnje u jugoistočnoj Evropi“, Kišinjev, Moldavija, 30. i 31. oktobar 2008. godine;
 9. Upoznavanje sa dopisom Regulatorne agencije za komunikacije BiH upućenoj Vijeću ministara BiH o poduzimanju mjera za osiguranje nesmetanog razvoja tržišta komunikacija;
 10. Tekuća pitanja
  -   Dogovor o održavanju sjednice Komisije na kojoj će se razmatrati  aktuelna situacija u BHRT-u;