MENI

16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

16.4.2008 14:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na  delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 4. Zahtjev Predstavničkog doma PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Predstavničkog doma PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 6. Prijedlog zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi za poslove sa strancima (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagači delegati: Ilija Filipović, Mladen Ivanić i Alma Čolo;
 9. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću u Bosni i Hercegovini, prvo čitanje, predlagač: Vijeće ministara BiH;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Odluke o ratifikaciji „eSEE“ Agenda plus za razvoj informacionog društva u Jugoistočnoj Evropi – SEE 2007-2011;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, Dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga i Daljnjeg dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnersvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.