MENI

16. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

16.4.2008. 14:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Одговори на  делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника са 15. сједнице Дома народа;
 3. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 4. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 5. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 6. Предлог закона о кретању и боравку странаца и азилу (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Служби за послове са странцима (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (прво читање), предлагачи делегати: Илија Филиповић, Младен Иванић и Алма Чоло;
 9. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 10. Предлог закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 14. Предлог закона о Фискалном савјету у Босни и Херцеговини, прво читање, предлагач: Савјет министара БиХ;
 15. Давање сагласности за ратификацију Одлуке  о ратификацији „eSEE“ Агенда плус за развој информационог друштва у Југоисточној Европи – СЕЕ 2007-2011;
 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага, Додатног протокола Споразуму између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага и Даљег додатног протокола Споразуму између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерсву за мир о правном положају њихових снага. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.