MENI

20. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

30.7.2008. 10.30 Бијела сала

Дневни ред:


  1. Одлука о учешћу јединица Оружаних снага БиХ у операцији подршке миру „Ирачка слобода“ у Ираку ради потврђивања, подносилац Предсједништво БиХ;
  2. Давање сагласности за ратификацију Уговора о кредиту између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ Фонда за међународни разовој – Пројекат реконструкције жељезница дионица (I) Сарајево-Брадина;
  3. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој – Пројекат путне инфраструктуре и безбједности на путевима;
  4. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора и Raiffeisen Zentralbank Osterreeich Aktiengesellschaft  – Модернизација Универзитета у Зеници. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.