MENI

29. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

20.5.2009. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника са 28. сједнице Дома народа;
 3. Извјештај о раду и пословању Радио-телевизије Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 4. Извјештај о финансијском пословању Радио-телевизије Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 5. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине;
 6. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста Предлога закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби;
 7. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о контроли кретања оружја и војне опреме; 
 8. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за  постизање сагласности о Закључку који је предложила делегат Душанка Мајкић а у вези са Информацијом о кривичним дјелима против достојанства личности и морала у БиХ, са нагласком на кривична дјела кријумчарења и трговине људима, у 2006. и 2007. години и првих девет мјесеци 2008. године;
 9. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о допуни Закона о службеном гласилу БиХ- (прво читање);
 10. Захтјев Колегијума Дома народа за разматрање Предлога закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа, предлагачи делегати: Илија Филиповић, Сулејман Тихић и Душанка Мајкић;
 11. Захтјев Савјета министара за разматрање Предлога закона о акцизама БиХ по скраћеном поступку у складу са чланом 121. Пословника Дома народа;
 12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 13. Предлог закона о заштити домаће производње у оквиру Споразума ЦЕФТА  (друго читање) – предлагач: Представнички дом;
 14. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ (друго читање) предлагач: Савјет министара БиХ;
 15. Предлог оквирног закона о основама научноистраживачке дјелатности и координацији унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 16. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о држављанству (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 17. Предлог закона о фискалним касама (прво читање), предлагач: Представнички дома;
 18. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 19. Предлог закона о парламентарном војном повјеренику Босне и Херцеговине (прво читање), предлагачи: делегати Бранко Зрно и Слободан Шараба;
 20. Предлог закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 21. Предлог закона о контроли спољнотрговинског промета робе и услуга од стратешке важности за безбједност БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 22. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2008. годину;
 23. Финансијски извјештај Централне банке Босне и Херцеговине за 2008. годину;
 24. Извјештај о раду Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана у БиХ за период од 01.01.2008. године до 16.02.2009. године, са Предлогом закључка;
 25. Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за 2008. годину;
 26. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2008. годину;
 27. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби за 2008.годину;
 28. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за период од 01.01.2008. до 31.12.2008.;
 29. Извјештај Привремене заједничке комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ положено на рачуне домицилних банака и филијала у БиХ;
 30. Предлог одлуке о именовању сталне делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарну скупштину Медитерана;
 31. Давање сагласности за ратификацију Протокола између Министараства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе о спровођењу заједничких патрола уз заједничку државну границу;
 32. Давање сагласности за ратификацију Првог амандмана на Кредитни споразум потписан 25. јула 2002. године између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Краљевине Шпаније, коју заступа Канцеларија Кредитног института – финансирање система водоснабдијевања у општини Олово;
 33. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара Републике Албаније о реадмисији лица која илегално бораве;
 34. Давање сагласности за ратификацију Протокола против незаконите производње и трговине ватреним оружјем, његовим дијеловима, компонентама и муницијом, којим се допуњава Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.