MENI

42. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

21.1.2010 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika 40. i 41. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini po skraćenom postupku, u skladu s članom 121. Poslovnika Doma naroda;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o  državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije (prvo čitanje), predlagač: delegat Slobodan Šaraba;
 10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Slobodan Šaraba;
 11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Slobodan Šaraba;
 12. Razmatranje Godišnje platforme o obavještajno-sigurnosnoj politici, predlagač: Predsjedništvo BiH;
 13. Informacija o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene u 2008. godini;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Šestog dodatnog protokola na Ustav Svjetskog poštanskog saveza;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Revidiranog dopunskog sporazuma o pružanju tehničke pomoći od strane Međunarodne organizacije za atomsku energiju (IAEA) Bosni i Hercegovini;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finasijskoj saradnji u 2008. godini. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.