MENI

Konstituirajuća sjednicu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

14.7.2010 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Izbor predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Komisije,
  2. Prijedlog poslovnika o radu Komisije i
  3. Prijedlog javnog konkursa za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcij