MENI

4. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

3.11.2010 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Komisije,
  2. Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene u Javnom konkursu za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Tekuća pitanja.