MENI

8. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

17.10.2012 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 6. i 7. sjednice Komisije,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 01. 01. 2012. – 30. 06. 2012. (materijal Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-50-19-916/12, od 17. 07. 2012. godine),
  4. Tekuća pitanja.