MENI

11. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

15.4.2013 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2012. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Tekuća pitanja.