MENI

04. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

3.4.2003 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Komisije,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o radu i zapošljavanju Bosne i Hercegovine -predlagač poslanik Sead Avdić,
  3. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Komisije za 2003. godinu,
  4. Razmatranje inicijative Odbora za zaštitu prava izbjeglica i raseljenih lica Narodne skupštine Republike Srpske za utvrđivanje oblika buduće saradnje za realizaciju Strategije BiH u implementaciji Aneksa VII,
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.