MENI

05. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

15.5.2003 10:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Nacrta izvještaja evaluacije o Bosni i Hercegovini (GRECO),
  3. Izvještaj o posjetama izbjegličko-prihvatnim (azilantskim) centrima Bosne i Hercegovine,
  4. Informiranje članova Komisije o pojedinačnim obraćanjima stranaka za zaštitu ljudskih prava,
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.