MENI

07. сједница Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

22.9.2003. 11:00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 6. сједнице,
  2. Расправа о Приједлогу закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ,
  3. Извјештај подгрупе Комисије о представци групе грађана са Тржнице Аризона,
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.