MENI

12. сједница Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

1.6.2004. 11.00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 11. сједнице,
  2. Расправа о Приједлогу закона о измјени Закона о омбудсменима за људска права БиХ - предлагач Предсједништво БиХ,
  3. Разматрање приједлога закључака посланика: проф. др. Златка Лагумџије, г-ђе Сеаде Палаврић и г. Милорада Живковића изнесених у расправи на 36. сједници ПД ПСД БиХ, о листи кандидата за генералске позиције у институцијама одбране Босне и Херцеговине,
  4. Обраћања странака Комисији,
  5. Упознавање с Оријентационим радним планом Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
  6. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.