MENI

15. сједница Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

13.7.2004. 9:15 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 14 сједнице Комисије,
  2. Договор о даљњим активностима Комисије у љетном периоду,
  3. Текућа питања

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.