MENI

20. сједница Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

16.2.2005. 11:00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 19 сједнице Комисије,
  2. Расправа о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о заштити права припадника националних мањина,
  3. Разматрање Специјалног извјештаја у вези жалби странака који се односе на рад Савјета министара БиХ и сарадњу Савјета министара БиХ са Омбудсменом за људска права БиХ- извјештај су доставили Омбудсмени БиХ,
  4. Утврђивање Извјештаја о раду Комисије за 2004. годину,
  5. Разматрање Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, разматамо као ненадлежна комисија,
  6. Текућа питања 

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.