MENI

21. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

7.3.2005 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 20 sjednice Komisije,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o Službi za poslove sa strancima,
  3. Prijedlog realizacije aktinvosti iz Orijentacionog radnog plana za 2005. godinu «Komisijiski obilazak univerziteta u BiH i sagledavanje položaja mladih u BiH»,
  4. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.