MENI

23. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

18.3.2005 10:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 21. i 22. sjednice Komisije,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina,
  3. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine izrađen u vezi žalbi stranaka koje se odnose na rad Vijeća ministara BiH-saradnju Vijeća ministara BiH s Ombudsmenom za ljudska prava BiH,
  4. Pismo advokatske firme Wilmer Kutler Pickering-Hale and Dorr koja zastupa šest osoba koje se nalaze u pritvoru u vojnoj bazi SAD u zalivu Gvantanamo na Kubi,
  5. Zaključci sa seminara o pitanjima državljanstva i apatridije od 9-10 novembra 2004. godine te izbor predstavnika u Koordinacionu grupu (materijal Vam je ranije dostavljen),
  6. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.