MENI

25. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

21.4.2005 9:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o Službi za poslove sa strancima – postupanje po zaključku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH broj 01-50-1-54-54/05 od 12.4.2005. godine.
  3. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.