MENI

26. сједница Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

12.5.2005. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 25 сједнице Комисије,
  2. Расправа о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о омбудсмену за људска права БиХ,
  3. Расправа о Приједлогу закона о Служби за послове са странцима – поступање по закључку Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ број 01-50-1-54-54/05 од 12.4.2005. године.
  4. Расзматрање Закључка Поткомисије за представку Удружења децертифицираних полицајаца Федерације БиХ и Удружења децертифицираних полицајаца Републике Српске,
  5. Разматрање Извјештаја Поткомисије за представке Нађе Диздаревић,
  6. Текућа питања

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.