MENI

29. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

26.7.2005 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 28 sjednice Komisije,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o Matici iseljenika Bosne i Hercegovuine,
  3. Rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH,
  4. Stanje predstavki građana upućenih Komisiji,
  5. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.