MENI

35. sjednica Komisije za financije i proračun Zastupničkog doma

7.6.2005. 10:00

Dnevni red:

  1. Verfikacija Zapisnika 33.sjednice Komisije;
  2. Informacija o stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine s 31.12.2004. godine (Vijeće ministara BiH);
  3. Davanje izvornoga tumačenja:
         a)    Poglavlja VI. Zakona o javnim nabavama BiH na zahtjev Javne ustanove Centar za edukaciju sudaca i tužitelja;
         b)    članka 56. Zakona o javnim nabavama BiH na zahtjev Pravne službe Vlade Brčko Distrikta BiH;
  4. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.