MENI

35. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

7.6.2005. 10.00

Дневни ред:

  1. Верификовање Записника са 33.сједнице Комисије;
  2. Информација о стању спољне задужености Босне и Херцеговине са 31.12.2004. године (Савјет министара БиХ);
  3. Давање аутентичног тумачења:
          а)    Глава VI Закона о јавним набавкама БиХ на захтјев Јавне установе Центар за едукацију судија и тужилаца;
          б)    Члана 56. Закона о јавним набавкама БиХ на захтјев Правне службе Владе Брчко Дистрикта БиХ;
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.