MENI

16. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

5.6.2007. 11:00 Velika dvorana

Dnevni red:


 1.  Verificiranje Zapisnika sa:
  a)  14. sjednice održane 23.5.2007. godine i
  b)  15. sjednice održane 30.4.2007. godine;
 2.  Prijedlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH, rasprava o amandmanima u plenarnoj fazi;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, predlagatelj Azra Hadžiahmetović;
 4.  Amandman I. na Ustav BiH, predlagatelji Azra Hadžiahmetović i Bakir Izetbegović;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza temeljem računa stare devizne štednje, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o radu i zapošljavanju, predlagatelj Šemsudin Mehmedović;
 8. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja, ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagatelj Ekrem Ajanović;
 9. Ostala pitanja