MENI

16. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

5.6.2007. 11:00 Велика сала

Дневни ред:


 1.  Верификовање Записника са:
  a) 14. сједнице одржане 23.05.2007. године и
  b) 15. сједнице одржане 30.05.2007. године; 
 2. Приједлог закона о радијационој и нуклеарној безбједности у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ, расправа о амандманима у пленарној фази;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама БиХ, предлагач Азра Хаџиахметовић;
 4.  Амандман I. на Устав БиХ, предлагачи Азра Хаџиахметовић и Бакир Изетбеговић;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, предлагач Савјет министара БиХ;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку пред Судом БиХ, предлагач Савјет министара БиХ;
 7. Приједлог закона о раду и запошљавању, предлагач Шемсудин Мехмедовић;
 8. Приједлог закона о забрани негирања, минимизиранја, оправдаванја, или одобраванја холокауста, злочина геноцида и злочина против човјечности, предлагач Екрем Ајановић;
 9. Остала питања