MENI

21. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

19.9.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verifikovanje zapisnika sa 20. sjednice, održane dana, 30.08.2007. godine;
 2. Prijedlog zakona o sportu u Bosni i Hercegovini predlagač Vijeće ministara BiH(Postupak u nadležnoj komisiji, član 110. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH,  pravnim  sistemom, član 103. Poslovnika  Doma);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnoj komisiji, član 110. Poslovnika Doma);
 5. Ostala pitanja:
  - Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 3. stav (2) Zakona o jedinstvenom  matičnom broju, ("Službeni glasnik BiH",broj: 32/01), podnosilac zahtjeva   Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova;
  - Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 48. Zakona o radu u institucijama BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04,7/05 i 48/05), podnosilac zahtjeva   Spoljnotrgovinska komora BiH;
  - Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 3. stav (1) i člana 10. Zakona o finansiranju političkih partija, ("Službeni glasnik BiH",broj: 22/00), podnosilac zahtjeva Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo;