MENI

26. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

14.12.2007. 9:30 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika sa 25. sjednice, održane dana, 04.12.2007.;
 2. Prijedlog zakona o denacionalizaciji, predlagatelj Vijeće ministara BiH, (Usuglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela, članci 103. i 104. Poslovnika doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odlikovanjima BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH, (Usuglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sustavom, i načela, članci 103. i 104. Poslovnika doma);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o učestvovanju pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih uposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, predlagatelj Vijeće ministara BiH,(Usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom, članak 103. Poslovnika doma);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje, predlagatelj zastupnik Jerko Ivanković Lijanović,(Usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom, članak 103. Poslovnika doma);
 6. Ostala pitanja:
  -          Zahtjev Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za izvornim tumačenjem odredbe  članka 15. Zakona o VSTV BiH, (Razmatranje zahtjeva sukladno članku 137. stavak (4), (5), (6) i (7) Poslovnika Doma).
  -          Zahtjev za izvornim tumačenjem članka 3.stavak (1) Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina ,("Službeni glasnik BiH", broj: 12/03), a u svezi sa primjenom poglavlja 13A Izbornog zakona BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/01), podnositelj zahtjeva Općina Derventa; (Izvješće o jasnoći pravne norme, u sukladno članku  137.stavak (4) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za izvornim tumačenjem Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, ("Službeni glasnik BiH", broj: 12/03), podnositelj zahtjeva Općina Doboj. (Izvješće o jasnoći pravne norme, sukladno sa članku  137. stavak (4) Poslovnika Doma);