MENI

26. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

14.12.2007. 9:30 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верификовање записника са 25. сједнице, одржане дана, 04.12.2007. године;
 2. Предлог закона о денационализацији, предлагач Савјет министара БиХ, (Усаглашеност са Уставом БиХ,правним системом и принципи, чланови 103. и 104. Пословника дома);
 3. Предлог закона о измјенама Закона о одликовањима БиХ, предлагач Савјет министара БиХ, (Усаглашеност са Уставом БиХ и принципи, чланови 103. и 104. Пословника дома);
 4. Предлог закона о измјенама Закона о учествовању припадника Оружаних снага БиХ,полицијских службеника,државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству, предлагач Савјет министара БиХ, (Усаглашеност са Уставом БиХ и правним системом, члан 103. Пословника дома);
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, предлагач посланик Јерко Иванковић Лијановић, (Усаглашеност са Уставом БиХ и правним системом, члан 103. Пословника дома);
 6. Остала питања:
  -          Захтјев Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине за аутентичним тумачењем одредбе члана 15. Закона о ВСТВ БиХ, (Разматрање захтјева у складу са чланом 137. став (4),(5), (6) и (7) Пословника Дома);
  -          Захтјев за аутентичним тумачењем члана 3.став (1) Закона о заштити права припадника националних мањина, ("Службени гласник БиХ", број: 12/03), а у вези са примјеном поглавља 13А Изборног закона БиХ, ("Службени гласник БиХ", број: 23/01), подносилац захтјева Општина Дервента; (Извјештај о јасноћи правне норме, у складу са чланом  137.став (4) Пословника Дома);
  -          Захтјев за аутентичним тумачењем Закона о заштити права припадника националних мањина, ("Службени гласник БиХ", број: 12/03), подносилац захтјева Општина Добој. (Извјештај о јасноћи правне норме, у складу са чланом 137 . став (4) Пословника Дома).