MENI

32. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

25.2.2008. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika 31. sjednice, održane  18. 2. 2008.;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnom povjerenstvu u skladu s člankom 110. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, predlagatelj: zastupnici Šefik Džaferović, Niko Lozančić i Milorad Živković (postupak u nadležnom povjerenstvu u skladu s člankom 110. Poslovnika Doma);
  4. Ostala pitanja:
    -   Zahtjev Ustavnog suda BiH za mišljenje o Zahtjevu za pokretanje ustavno-pravnog spora – ocjenom ustavnosti Zakona o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/04) i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 42/04) podnositelja Milorada Živkovića u vrijeme podnošenja prvog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (razmatranje zahtjeva u uskladu sa člankom  41. stavak (1) točka g) Poslovnika Doma);
    -   Zahtjev Ustavnog suda BiH za mišljenje o Zahtjevu za pokretanje ustavno-pravnog spora – ocjeni ustavnosti Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/04) i Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 24/06) podnositelja Milorada Živkovića u vrijeme podnošenja prvog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (razmatranje zahtjeva u uskladu sa člankom  41. stavak (1) točka g) Poslovnika Doma).
    -   Obavjest o otkazivanju javne rasprave o Prijedlogu zakona o denacionalizaciji. (razmatranje u skladu sa člankom  41. stavak (2) u svezi sa člankom 114. Poslovnika Doma);