MENI

32. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

25.2.2008. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификовање Записника са 31. сједнице, одржане 18.02.2008. године;
  2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисији у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, предлагачи: посланици Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић и Милорад Живковић (поступак у надлежној комисији у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  4. Остала питања:
    -   Захтјев Уставног суда БиХ за мишљење о Захтјеву за покретање уставно-правног спора – оцјени уставности Закона о статистици БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 26/04) и Закона о измјени и допуни Закона о статистици БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 42/04) подносиоца Милорада Живковића у вријеме подношења првог замјеника Предсједавајућег представничког дома Парламентарне скупштине БиХ (разматрање захтјева у ускладу са чланом  41. став (1) тачка г) Пословника Дома);
    -   Захтјев Уставног суда БиХ за мишљење о Захтјеву за покретање уставно-правног спора – оцјени уставности Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04) и Закона о измјенама Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 24/06)подносиоца Милорада Живковића у вријеме подношења првог замјеника Предсједавајућег представничког дома Парламентарне скупштине БиХ (разматрање захтјева у ускладу са чланом  41. став (1) тачка г) Пословника Дома);
    -   Обавјештење о отказивању јавне расправе о Приједлогу закона о денационализацији. (разматрање у складу са чланом  41. став (2) у вези са чланом 114. Пословника Дома);