MENI

35. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

27.3.2008 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 34.sjednice održane 14.3.2008. ;
 2. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, predlagači: poslanici Šefik Džaferović, Niko Lozančić i Milorad Živković (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagač: Klub poslanika SDP-a BiH (Usklađenost s Ustavom BiH. pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o plaćama i  naknadama u institucijama BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH ,pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
 9. Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 10. Prijedlog zakona o dužnostima i pravima članova Parlamentarne skupštine BiH, predlagači poslanici i delegati: (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma).
 11. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma).
 12. Ostala pitanja:
  -   Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2007. (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma).