MENI

35. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

27.3.2008. 13.00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 34. сједнице одржане  14.3.2008. ;
 2. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима,предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, предлагачи: посланици Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић и Милорад Живковић (Усклађеност с Уставом БиХ , правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
 4. Предлог закона о о Агенцији за контролу и осигурање присилног одузимања имовине стечене кривичним дјелима и управљање одузетом имовином, предлагач: Клуб заступника СДП-а БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
 5. Предлог закона о платама и  накнадама у институцијама БиХ,предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чл. 103. Послов. Дома);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о особној исказници држављана БиХ,предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ ,правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју, предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ ,правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана БиХ,предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
 9. Предлог закона о Фискалном савјету БиХ,предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 10. Предлог закона о дужностима и правима чланова Парламентарне скупштине БиХ, предлагачи посланици: (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 11. Предлог  оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с чланом 103. и 104. Пословника Дома).
 12. Остала питања:
  -  Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за 2007. (разматрање захтјева у складу с чланом  41. став (2) Пословника Дома).