MENI

45. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

3.7.2008. 10:00 sala 1/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 44. sjednice održane 26.6.2008. godine ;
 2. Razmatranje inicijative o organiziranju informativne sjednice o problemu korupcije i organiziranog kriminala (Dogovor o aktivnostima u svezi s organiziranjem informativne sjednice sukladno dopisu Kolegija Doma broj: 01-05-98/08  od 10.lipnja 2008.);
 3. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama BiH, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela u skladu s člancima 103. i 104. Poslovnika Doma) ;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o carinskoj politici, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma);
 5. Ostala pitanja:
  -       Razmatranje zahtjeva Ureda zastupnika Vijeća ministara pred Europskim sudom za ljudska prava, (Razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 41. stavak (2) Poslovnika Doma  u svezi s dopisom Kolegija Doma broj: 01,02-50-3-665/08 od 17.lipnja.2008.);
  -       Zahtjev Ustavnog suda BiH za mišljenjem o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti članaka 22. i 23. Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik BiH“broj: 28/06) podnositelja člana Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića (Razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 41. stavak (1) točka g) Poslovnika Doma);
  -       Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem odredbi Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH i Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje u BiH, (Razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 137. stavak (1) Poslovnika Doma);
  -       Obavijest o održanom sastanku predsjedatelja Ustavnopravnih povjerenstava oba doma Parlamentarne skupštine BiH u svezi s zahtjevima za vjerodostojnim tumačenjima (Razmatranje zaključaka  sa sastanka održanog 17.6.2008.).