MENI

45. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

3.7.2008. 10:00 сала 1/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника 44. сједнице одржане 26.6.2008. године ;
 2. Разматрање иницијативе о организовању информативне сједнице о проблему корупције и организованог криминала (Договор о активностима у вези с организацијом информативне сједнице у складу с  дописом Колегија Дома број: 01-05-98/08  од 10.јуна 2008. године);
 3. Предлог закона  о престанку важења Закона о флашираним питким водама БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104.   Пословника Дома) ;
 4. Предлог закона о измјени Закона о царинској политици, предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 5. Остала питања:
  -       Разматрање захтјева Уреда агента Савјета министара пред Европским судом за људска права, (Разматрање захтјева у складу с чланом 41. став (2) Пословника Дома  у вези с дописом Колегија Дома број: 01,02-50-3-665/08 од 17.јуна.2008. године);
  -       Захтјев Уставног суда БиХ за мишљењем о Захтјеву за оцјену уставности чланова 22. и 23. Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње („Службени гласник БиХ“ број: 28/06) подносиоца члана Предсједништва БиХ Небојше Радмановића (Разматрање захтјева у складу с чланом 41. став (1) тачка г) Пословника Дома);
  -       Захтјев за аутентичним тумачењем одредби Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ и Закона о Управи за индиректно опорезивање у БиХ, (Разматрање захтјева у складу с чланом 137. став (1) Пословника Дома);
  -       Информација о одржаном састанку предсједавајућих Уставноправних комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ у вези с захтјевима за аутентичним тумачењима (Разматрање закључака  са састанка одржаног 17.06.2008. године).