MENI

49. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

9.9.2008. 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 48. sjednice održane 2.9.2008. ;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, predlagatelj: zastupnik Milorad Živković (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela u skladu s člancima 103. , 104. i 107.  Poslovnika Doma - novo mišljenje);
 3. Zakon o izmjenama Zakona o kaznenom postupku BiH, predlagatelj: Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela u skladu s člancima 103. i 104. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o klasificiranju djelatnosti, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o genetički modificiranim organizmima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela u skladu s člancima 103. i 104. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma);
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH predlagatelj: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela u skladu s člancima 103. i 104.Poslovnika Doma);
 9. Ostala pitanja:
  -           Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 23. Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu BiH, („Službeni glasnik BiH“broj:78/05), podnositelj zahtjeva: Radiotelevizija Federacije BiH (Razmatranje novog Izvješća Povjerenstva za promet i veze u skladu s člankom  137. stavak (5) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 3. točka f) i članka 4. točka 1) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, („Službeni glasnik BiH“ br. 13/02,14,03,12/04 i 63/08), podnositelj zahtjeva: Potpredsjednik FBiH (Razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 137. stavak (1) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 27. i članka 30. Zakona o nestalim osobama, („Službeni glasnik BiH“broj: 50/04), podnositelj zahtjeva: Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata ( Razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 137. stavak (1) Poslovnika Doma).