MENI

49. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

9.9.2008. 14:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника 48. сједнице одржане 02.09.2008. године ;
 2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе БиХ, предлагач: посланик Милорад Живковић (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с члановима 103., 104. и 107.  Пословника Дома-ново мишљење);
 3. Предлог закона о измјенама Закона о кривичном поступку БиХ, предлагач: Уставноправна комисија Представничког дома (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
 4. Предлог закона о класификацији дјелатности, предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 5. Предлог закона о генетички модификованим организмима, предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с чланом 103. и 104. Пословника Дома);
 6. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва, предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 7. Предлог закона о допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње,предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 8. Предлог закона о програму заштите свједока  у БиХ предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
 9. Остала питања:
  -          Захтјев за аутентичним тумачењем члана 23. Закона о јавном радиотелевизијском систему БиХ, („Службени гласник БиХ“број:78/05), подносилац захтјева: Радиотелевизија Федерације БиХ (Разматрање новог Извјештаја Комисије за саобраћај и комуникације у складу с чланом  137. став (5) Пословника Дома);
  -          Захтјев за аутентичним тумачењем члана 3. тачка ф) и члана 4. тачка 1) Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник БиХ“ бројеви: 13/02,14,03,12/04 и 63/08), подносилац захтјева: Потпредсједник ФБиХ ( Разматрање захтјева у складу с чланом 137. став (1) Пословника Дома);
  -          Захтјев за аутентичним тумачењем члана 27. и члана 30. Закона о несталим лицима („Службени гласник БиХ“број: 50/04), подносилац захтјева: Федерално министарство за питања бораца и инвалида одбрамбено ослободилачког рата ( Разматрање захтјева у складу с чланом 137. став (1) Пословника Дома).