MENI

54. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

30.10.2008 10:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 52. i 53. sjednice Komisije održanih 17.10.2008. i 21.10.2008. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH, predlagač: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma, (Postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o genetički modificiranim organizmima, predlagač: Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. u vezi s članom 114. Poslovnika Doma);
  4. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH predlagač: Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  5. Ostala pitanja:
    -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 2., stav (1) i (6) Zakona o prekršajima, ("Službeni glasnik BiH", broj: 41/07), podnosilac zahtjeva: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, (Razmatranje zahtjeva u skladu s članom 137.stav (4) Poslovnika Doma).