MENI

54. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

30.10.2008. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 52. и 53. сједнице Комисије,одржаних 17.10.2008. и 21.10.2008. године;
  2. Предлог закона о измјенама Закона о кривичном поступку БиХ, предлагач: Уставноправна комисија Представничког дома, (Поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о генетички модифицираним организмима, предлагач: Савјет министара БиХ, (Поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. у вези с чланом 114. Пословника Дома);
  4. Предлог закона о програму заштите свједока у БиХ предлагач: Савјет министара БиХ, (Поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  5. Остала питања:
    -          Захтјев за аутентичним тумачењем члана 2., став (1) и (6) Закона о прекршајима ,("Службени гласник БиХ", број: 41/07), подносилац захтјева: Управа за индиректно опорезивање БиХ, (Разматрање захтјева у складу с чланом 137.став (4) Пословника Дома).