MENI

54. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

30.10.2008. 10:00 Plava dvorana

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 52. i 53. sjednice Povjerenstva održanih 17.10.2008. i 21.10.2008.;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku BiH, predlagatelj: Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma, (Postupak u nadležnom povjerenstvu u skladu s člankom 110. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o genetički modificiranim organizmima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnom povjerenstvu u skladu s člankom 110. u svezi s člankom 114. Poslovnika Doma);
  4. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH predlagač: Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnom povjerenstvu u skladu s člankom 110. Poslovnika Doma);
  5. Ostala pitanja:
    -          Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 2. ,stavak (1) i (6) Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", broj: 41/07), podnositelj zahtjeva: Uprava za neizravno oporezivanje BiH, (Razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 137.stavak (4) Poslovnika Doma).