MENI

55. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

12.11.2008 10:00 Plava sala

Dnevni red:


  1.  Usvajanje zapisnika 54. sjednice Komisije održane 30.10.2008. godine;
  2. Prijedlog zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, predlagač: Vijeće ministara BiH, (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članovima 103. i 104. Poslovnika Doma);
  3. Ostala pitanja:
    -          Zahtjev Ustavnog suda za izjašnjenjem o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 13. Zakona o Sudu BiH, podnosilac zahtjeva: poslanik Milorad Živković, (Razmatranje zahtjeva u skladu s članom 41. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma);
    -          Zahtjev Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za autentičnim tumačenjem odredbe člana 15. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. (Razmatranje zahtjeva u skladu s članom 137. stav (4) Poslovnika Doma).