MENI

69. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

23.4.2009 13:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 68. sjednice održane 7.4.2009. godine;
  2. Prijedlog zakona o znakovnom jeziku, predlagači: poslanici Beriz Belkić, Milorad Živković i Niko Lozančić (usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, predlagač: Klub poslanika SNSD (usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
  4. Prijedlog zakona o akcizama BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
  5. Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučno istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno istraživačke saradnje BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  6. Prijedlog odluke o pristupanju izmjenama Ustava BiH, predlagač: Klub poslanika SDA (usklađenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
  7. Ostala pitanja:
    - Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2008. godinu (razmatranje izvještaja u skladu s članom 41.stav (2) Poslovnika Doma).