MENI

87. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

14.12.2009. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 86. sjednice Ustavnopravnog povjerenstva održane 7.12.2009. godine; 
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine  (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma); 
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma); 
 4. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma); 
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagatelj zastupnik Denis Bećirović (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, i načela prijedloga zakona u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o dopuni Okvirmog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH predlagatelj zastupnik Denis Bećirović (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, i načela prijedloga zakona u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma);
 7. Ostala pitanja:
  -          Prijedlog pročišćenog teksta Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (razmatranje i utvrđivanje pročišćenog teksta zakona u skladu s člankom 41. stavak (1) točka i) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za izjašnjem  o Zahtjevu za ocjenom ustavnosti članaka: 19.1.,19.2.,19.3. ,19.4. ,19.5. ,19.6. i 19.7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08) točke 4) i točke 7) članka VI. C. Amandmana CI. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 9/04 i članaka: 7. ,15. , 16. ,17. ,38. , 44. i 45. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:183/04), podnositelja izaslanika u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine: dipl.iur.Ilije Filipovića, Ive Mire Jovića, dr Bože Ljubića, Bože Rajića i Branka Zrne (razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 41. stavak (1) točka g) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za izjašnjem  o Zahtjevu za ocjenom ustavnosti članka 9.1. stavak (2) i (3) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08)  i člana 79. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, brojevi: 33/06, 41/06, 81/06, 91/06,91/07 i 87/09) podnositelja predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića (razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 41. stavak (1) točka g) Poslovnika Doma);
  -          Informacija  o stanju u svezi s neblagovremenim upućivanjem pravomoćno osuđenih osoba na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti od 12.6.2009. godine i Konačna informacija o stanju u svezi s neblagovremenim upućivanjem pravomoćno osuđenih osoba na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti 9.10.2009. godine podnositelja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (razmatranje informacija u skladu s člankom 41. stavak (2) Poslovnika Doma).

Napomena: Postoji mogućnost da Povjerenstvo razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, ako Zastupnički dom prihvati prijedlog za skraćivanje roka za podnošenje amandmana.