MENI

87. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

14.12.2009. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 86. сједнице Уставноправне комисије одржане 07.12.2009. године; 
 2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине  (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома); 
 3. Предлог закона о допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, предлагач Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 4. Предлог закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома); 
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини, предлагач посланик Денис Бећировић (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине, и принципи предлога закона у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 6. Предлог закона о допуни Оквирмог закона о основном и средњем образовању у БиХ предлагач посланик Денис Бећировић (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине, и принципи предлога закона у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 7. Остала питања:
  -          Предлог пречишћеног текста Изборног закона Босне и Херцеговине (разматрање и утврђивање пречишћеног текста закона у складу с чланом 41. став (1) тачка и) Пословника Дома);
  -          Захтјев Уставног суда Босне и Херцеговине за изјашњем о Захтјеву за оцјеном уставности чланова: 19.1.,19.2.,19.3.,19.4. ,19.5. ,19.6. и 19.7. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бројеви: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 и 37/08) тачке 4) и тачке 7) члана VI.C Амандмана CI на Устав Федерације Босне и Херцеговине ( „Службене новине Федерације БиХ“ број: 9/04 и чланова: 7. ,15. ,16. ,17. ,38. ,44. и 45. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број:183/04), подносиоца делегата у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине: дипл. прав. Илије Филиповића, Иве Мире Јовића, др Боже Љубића, Боже Рајића и Бранка Зрне (разматрање захтјева у складу с чланом 41. став (1) тачка г) Пословника Дома);
  -          Захтјев Уставног суда Босне и Херцеговине за изјашњем  о Захтјеву за оцјеном уставности члана 9.1. став (2) и (3) Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бројеви: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 и 37/08)  и члана 79. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бројеви: 33/06, 41/06, 81/06, 91/06,91/07 и 87/09) подносиоца предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Сулејмана Тихића (разматрање захтјева у складу с чланом 41. став (1) тачка г) Пословника Дома);
  -          Информација  о стању у вези с неблаговременим упућивањем правоснажно осуђених лица на издржавање казни због недовољног капацитета установа за издржавање казни затвора и мјера безбједности од 12.06.2009. године и Коначна информација о стању у вези с неблаговременим упућивањем правоснажно осуђених лица на издржавање казни због недовољног капацитета установа за издржавање казни затвора и мјера безбједности од 09.10.2009. године подносиоца Министарства правде Босне и Херцеговине (разматрање информација у складу с чланом 41. став (2) Пословника Дома).


Напомена: Постоји могућност да Комисија разматра Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагача Савјета министара Босне и Херцеговине у другом читању, ако Представнички дом прихвати предлог за скраћивање рока за подношење амандмана.