MENI

92. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

11.2.2010 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 91. sjednice Ustavnopravne komisije održane 1.2.2010. godine;
 2. Prijedlog Amandmana II. Amandmana III. i Amandmana IV. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač Klub poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga amandmana, u skladu s članom 133. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o promociji malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o spriječavanju nereda na sportskim  takmičenjima, predlagač Klub poslanika SDA (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o osiguranju proporcionalne etničke zastupljenosti u organima uprave i lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, predlagač Klub poslanika SDA (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 8. Ostala pitanja:
  -   Prijedlog prečišćenog teksta Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta zakona u skladu sa članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma);
  -   Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 52. stav (6) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 49/04,19/05,52/05,8/06, 24/06, 70/06), podnosioci: Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Ured za razmatranje žalbi (razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama na osnovu zaključka sa 91. sjednice Komisije);
  -     Prijedlog plana rada Ustavnopravne komisije za 2010. godinu  ( razmatranje prijedloga u skladu sa članom 41. stav (2) Poslovnika Doma).